MAKNA GAMBAR DAN WARNA

  1. Bunga teratai (lotus), melambangkan kemuliaan dan keremajaan
  2. Salib melambangkan Agama Katolik
  3. Burung Hantu melambangkan Pelajar
  4. Buku melambangkan Ilmu Pengetahuan
  5. Warna Primer (merah,biru,kuning) melambangkan keunggulan

TERJEMAHAN BEBAS LOGO :

SMAK St. Louis 2 adalah Sekolah tempat para remaja pelajar menempa diri untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan di bawah bimbingan Gereja Katolik.